Kitap Oku-Yorum

KÂBE VE ARABİSTAN YARIMADASI

Afrika ve Asya kıtalarından ayrı bir kıta levhasına sahip olan Arabistan yarımadası dikdörtgen bir geometriye sahiptir.  Yarımadanın orta kısımları geniş çöllerle kaplı olduğu için bu kısımlarda göçebe bedeviler yaşar. Yerleşik yaşam daha çok kıyı kesimlerde oluşmuştur. (şekil 62) 15m12K – 16M12K – 17M11K – 16M10K Mühür Enerji Merkezlerinin oluşturduğu 1200 – 1300 km.lik dikdörtgen enerji…
Devamı

MEZOPOTAMYA’DA TARİHİN BAŞLANGICI: BABİL, NİNOVA, GÖBEKLİTEPE

MEZOPOTAMYA VE BABİL KENTLERİ Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği coğrafyanın adı olan Mezopotamya, Sümer, Akkad, Babil ve Assur gibi uygarlıklardan günümüze ulaşan gelişmiş kültürel birikime  de genel olarak Mezopotamya medeniyeti denir. İnsanın uygarlaşma sürecinde en temel adımlar Mezopotamya’da atılmıştır. Yerleşik yaşam, tarım, hayvanların evcilleştirilmesi, çanak çömlek üretimi, obsidiyen alet yapımı, anıtsal tapınakların inşası gibi…
Devamı

İslam Dünyasının Hermes Öğretisi ve Bilimle Tanışması

Bizans imparatorluğunun gücünü kullanarak insanlığı bağnazlığın karanlığına sürükleyen kilise skolastik düşüncesinden kaçan Hermes öğretisinin üstatları merkezden uzak Antakya ve Harran’da kendilerini gizleyerek öğretilerini yaşattılar. Harran halkı, bütün baskılara rağmen Hıristiyan olmamış, Sabii-Helen pagan kültürünü sürdürüyordu. Bu nedenle Bizanslılar, Harran’a Helenepolis adını vermişti. İslam ordularının Suriye, Irak ve Mısır’ı ele geçirmesinden sonra Emevî ve Abbasi halifelerinin…
Devamı

İNDUS VADİSİ VE KAYIP İMPARATORLUK RAMA

İran’ın tam göbeğindeki 17m10K enerji merkezi Pers ve Sasani imparatorluklarının en önemli kenti olan İsfehan üzerindedir. Buradan kuzeye ve güneye uzanan ley hattı üzerinde İran’ın başkenti Tahran, Kaşhan, Yasuc ve efsanelere konu olan Alamut kalesi gibi İran’ın diğer tarihi kentleri dizilir. 18M10K enerji merkezi de Pakistan’ın Başkenti İslamabad’ın üzerindedir. Buradan yayılan ley hatları üzerinde Kabil,…
Devamı

Himalaya Sıradağları Hiçliğin Zirvesi

Himalaya Sıradağları Milyonlarca yıl önce jeolojik çağlarda Hint kıta levhasının ilerleyerek Asya kıta levhasının altına girmesi ve Asya levhasının yükselmesi sebebiyle oluşan Himalaya sıradağları, 18M10K – 19m10K Mührü Süleyman Ley Hattı boyunca yay çizerek uzanır.  (şekil 74) Himalayaların oluşturduğu yayın uçları 18M10K ve 19m10K enerji merkezlerindedir. Hâlâ devam eden jeolojik hareketler sebebiyle bu enerji merkezlerinden…
Devamı

Doğu Anadolu volkanik dağlar dizisi ve ley hatları

  Hazar ve Baykal Gölleri

Kuzeydoğu – güneybatı ekseninde dizilen Gize Piramitleri’nin en büyüğü  Khufu Piramidi’nin merkezinden çıkarak kuzeydoğu köşe yönünde uzanan 9. Köşe yön doğrusu, sırasıyla Nil deltasının doğu ucu ve Süveyş Kanalı’nın denize açıldığı noktadan keçerek Fenikelilerin başkenti Ugarit (Beyrut) üzerinden Humus 15K9K enerji merkizene ulaşır. Sonra Rakka üzerinden Harran Ovasındaki 16m9K enerji merkezinden geçerek. Mardin, Batman üzerinden…
Devamı

ANADOLU MEDENİYETLERİ VE MÜHRÜ SÜLEYMAN LEY HATLARI

Harran ovasındaki 16m9K Enerji Merkezinden başka Anadolu’da 15M7K, 16M8K ve 16m7K Enerji Merkezleri de bulunur. Medeniyetlerin beşiği denilen Anadolu’da antik kentler ve çağdaş modern şehirler çok belirgin bir şekilde bu enerji hatlarının üzerinde konumlanmıştır.  (şekil 82) Piramit Merkezinden 16M8K Enerji Merkezine uzanan yön doğrusu, Anadolu yarımadasının en güney noktası olan Akdeniz sahilindeki Anamurium antik kentinden…
Devamı

YUNAN ANTİK KENTLERİ VE YAŞAM ENERJİSİ HATLARI

Piramit merkezinden çıkarak 6. Köşe yönünde uzayan hat İskenderiye ve Girit üzerinden geçerek Mora yarımadasının batısındaki İyon Denizi’ndeki 16M6K’ye ulaşır. (şekil 90) Ege ve Yunan Medeniyeti buradan yayılan enerji hatları üzerine kurulmuş şehirlerden oluşmuştur. Nitekim Ege ve Yunan uygarlıklarının ilki Girit Adası’nda kurulmuştur. Girit en parlak dönemini M.Ö. 2400-1400 tarihleri arasında yaşamıştır. Girit krallığına M.Ö.…
Devamı

ROMA, POMPEİ VE NAPOLİ BÖLGESİ

17m6K enerji merkezi, Dünya’nın en tehlikeli yanar dağlarından biri olarak kabul edilen Vezüv Yanardağının üzerindedir.  Vezüv Yanardağı, İtalya’nın Napoli Körfezi’nde, Napoli’nin yaklaşık 9 kilometre doğusunda bulunur ve Campanian volkanik arkını oluşturan birkaç volkandan biridir. Bütün volkanik bölgelerde olduğu gibi etrafında bereketli ve verimli ovalar bulunur. Vezüv Yanardağı’nın eteklerine kurulan Pompei ve Herculaneum şehirleri, Vezüv’ün MS.…
Devamı

Rönesans’ın Doğuşu ve Georgius Gemistus Plethon

5.yüzyıldan 15.yüzyıla kadar skolastik düşüncenin bağnazlığıyla özgür ve bilimsel düşünceden uzak kalan Avrupa toplumları bin yıl karanlık çağı yaşarken Doğuda İslam dünyasında ilim ve hikmetin altın çağı yaşanıyordu. Ancak son zamanlarda giderek hoşgörüsüzleşen Müslüman toplumlar, artık eskisi gibi resmi din ve mezhep tanımlamalarının dışında kalan görüşlere ifade özgürlüğü tanımaz olmuştu. Hermetik kitaplara sahip özgür düşünceli…
Devamı

Translate »