Himalaya Sıradağları Hiçliğin Zirvesi

Himalaya Sıradağları Hiçliğin Zirvesi

Himalaya Sıradağları

Milyonlarca yıl önce jeolojik çağlarda Hint kıta levhasının ilerleyerek Asya kıta levhasının altına girmesi ve Asya levhasının yükselmesi sebebiyle oluşan Himalaya sıradağları, 18M10K – 19m10K Mührü Süleyman Ley Hattı boyunca yay çizerek uzanır.  (şekil 74) Himalayaların oluşturduğu yayın uçları 18M10K ve 19m10K enerji merkezlerindedir. Hâlâ devam eden jeolojik hareketler sebebiyle bu enerji merkezlerinden uzanarak yayılan ley hatlarının enerjisi yüksektir. İnsanlarda ruhsal ve bilişsel yönden normalin üstünde meditasyon ve konsantrasyon sağlayan bu enerji sayesinde Himalayaların zirvelerinde bulunan Tibet ve Nepal; mistik tapınakları ve insanlarıyla meşhur ülkelerdir.

 Kailash Dağı

Dünya’nın en kutsal mekânlarından biri de Kaillash Dağıdır. İnsan eliyle yapılmış düzgün piramit şeklinde olan Kailash Dağı, buzdan bir kristal gibi göğe yükselir. Tibet’in batısındaki, Himalayalar’ın bir uzantısı olan Kailash Dağı ve çevresi, hem Budistler hem de Hindular için çok önemli bir dini merkezdir. Kailash Dağı ve çevresini kutsal yapan çok önemli iki özellik vardır: Birincisi, Asya’nın en önemli nehirlerinin kaynağının Kailash’ın yakınlarında bulunması: İndus, Brahmaputra, Sutlej, Karnali ve Ganj’ın en büyük kolu Gagra nehirleri aynı bölgeden doğar. İkincisi, Hinduizm inancına göre, Kailash’ın, Tanrı Shiva ve eşinin evi sayılmasıdır. Bu iki nedenle Kailash Dağı ve çevresi kutsal bir bölge kabul edilmiştir. (şekil 75)       

6714 metre yüksekliğindeki Kailash Dağı her zaman karla kaplı. Bu yüzden Tibet dilinde, ona kar mücevheri deniyor. Budist inancına göre ise Kailash, Dünya’nın çatısını oluşturan dağdır. Her yıl binlerce kişi, binlerce yıl öncesine dayanan bir geleneğin ardından Kailash’e Ruhlarını arındırmak ve hacı olmak için gelir. Budizm, Hindu, Jain ve Bon dini inananları Kailash Dağı’nı tavaf ederek ibadetlerini yerine getirirler. Kailash Dağı çevresindeki tavaf yolu 52 km’dir. Bazı hacılar Kailash çevresindeki bütün yürüyüşün tek bir günde yapılması gerektiğine ve bunun kolay bir iş olarak kabul edilmediğine inanır. Hızlı yürüyen iyi durumda olan bir insanın bütün parkuru tamamlaması yaklaşık 15 saat sürer. Konfora bağımlı yaşayan hacı adaylarının bir kısmı, dengesiz arazi şartları, yüksek irtifa rahatsızlığı ve tavaf yürüyüşünde karşılaşılan zorlu koşullar nedeniyle bu tavafı tamamlayamaz ya da emekleyerek, sürünerek de olsa tavafı tamamlar.  Tavaf sırasında zor duruma düşmemek için hacı adayları, aylar öncesinden yürüyüş eksersizleri yaparak ve zahmetli yolculuklar sonunda Kailash Dağına gelirler. [1]

Kailash Dağı’nın kutsallığına inanan bütün dinlere göre, dağın yamaçlarına ayak basmak, dağa tırmanmak büyük bir günahtır. Kailash Dağındaki mağaralarda yapılmış tapınak mezarlarda, meditasyon ve yoga yapar gibi otur durumdaki keşişlerin yüzlerce yıllık bedenlerinin çürümediği ve bir gün tekrar uyanacakları söylenir. 52 km’lik zorlu tavafı tamamlayan hacılar, bu tapınaklarda ibadet ve dua etme imkânı bulurlar. 

 

Tibet Lhasa

Bin yıldan uzun bir süredir Budizm’in en kutsal şehri ve başkenti sayılan Lhasa, 7. Yüzyılda kurulan Büyük Tibet Krallığı’nın başkentiydi. Altı yüzyıl boyunca büyük bir krallık olarak varlığını sürdürürken Lhasa’da büyük Budist tapınakları inşa edildi, kutsal Budist kitapları ve öğretileri de Tibetçeye çevrildi, Budizm’in farklı mezhepleri oluştu. 13. Yüzyıldan sonra bölge; Moğolların, Çinlilerin, İngiliz’lerin ve daha sonra tekrar Çin’in siyasi ve askeri işgaline uğramasına rağmen günümüze kadar dini önemini kaybetmeden gelmiş. 

Ganden Manastırı, Sera Manastırı ve Drepung Manastırı Tibet’teki üç büyük eğitim manastırıdır. Bir zamanlar her tapınakta on bine yakın keşiş yaşayıp eğitim görüyordu ve yetişen keşişler Budist rahip olarak Hindistan’ı ve Asya’yı gezerek Budha öğretilerinin Tibet versiyonunu insanlara anlatıyorlardı.  (şekil 76)      

[1] https://visit-rzn.ru/tr/gde-otdyhat/pervyi-evropeec-na-svyatoi-gore-kailas-v-legendarnoi-strane/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »