KUTSAL GEOMETRİNİN BİR BAŞKA KEŞİF SERÜVENİ

LEY HATLARI, YERYÜZÜNÜN JEO-ENERJİ ve RUHSAL ENERJİ AĞINI OLUŞTURUR. 

 Khufu (Keops) Piramidi, Babil Kulesi ve Kâbe’nin oluşturduğu eşkenar üçgen, ley hatlarının oluşturduğu
geometrik sistemin tam merkezinde bulunur.  
Ley Hatları,  sırlarla dolu binlerce yılllık tapınakların, antik kentlerin ve megalitik yapıların tam üstünden geçerken tarih boyunca tüm canlıların yaşam çiçeği olmuştur. 

İlahî hükümle kurulmuş kâinatta her şey kutsal geometrinin ölçüsü üzerindeyken
hiçbir şey tesadüf değildir

Dünya’daki bütün kutsal mekânlar, megalitik yapılar ve antik kentler; sanki özel bir cetvelle çizilerek  “Ley Hatları“nın üzerine yerleştirilmiştir. 
Kudüs’te Mescidi Aksa, Harran’da Göbekli Tepe Megalitleri, Anadolu’da Hattuşa, Alacahöyük, Acemhöyük, İstanbul’da Ayasofya, Atina’da Akropolis Tapınağı, Roma’da Pantheon Tapınağı ve Vatikan Aziz Petrus Bazilikası, Fransa’da Carnac Megalitleri, İngiltere’de Glastonbury Toru, Meksika’da Maya Chichen İtza  Piramiti ve Paskalya Adası Maoi Megalitleri’nin hepsi ve daha fazlası  metresi metresine aynı ley hatlarının üzerinde bulunuyor. 
Bu durum on binlerce yıllık geçmişi olan büyük bir gizemin ortaya çıkışıdır. 

Büyük Gizem Ortaya Çıkıyor

           On yıl süren araştırmalar sonucu ortaya çıkan bu kitabın sayfaları arasında kutsal geometrinin bir yansıması olan büyük gizemin ortaya çıkışına hep birlikte tanık olacaksınız.  Ley Hatlarının üzerine kurulmuş antik kentlerin ve kutsal yapıların tarihini okuyarak insanlığın inanç ve medeniyet tarihine mistik öğretiler eşliğinde farklı açıdan bakmış olacaksınız. 

        Bilimsel bakış

          Ayrıca bu gizemi var eden jeo-enerjiyi ve biyo-enerjiyi oluşturan magmadaki konveksiyonel akımları; mistik-enerjiyi oluşturan “kuantum mekaniğini” de inceleyerek konuya bilimsel açıdan bakacaksınız.

Türkiye’de yazılan ilk kitap

      Bu kitap, yaşam enerjisi ve ley hatları üzerine  İngiliz, Rus ve Amerikalı araştırmacıların çok ötesinde ve dışında ortaya koyduğu keşif ve hipotezlerle  okuyucuların duygu ve düşünce dünyasında yeni pencereler açarak; mistik öğretilere ve gizem tarihine meraklı olanlar için yeni bir tartışma sahası olacaktır.

Piramitlerin 5.000 yıllık sırrı çözüldü.

Giza Piramitlerinin  alan planındaki Mührü Süleyman nasıl  keşfedildi?

Üç piramitten oluşan Giza Piramitlerinin en büyüğü olan Khufu Piramitinin merkezinden başlayan ley hatları, fraktal Mührü Süleyman yıldızları oluşturarak yayılır ve her bir köşesi diğer piramitlerin merkezinden geçer.  “Piramit mimarları, Osiris-İsis-Horus tanrısallarını temsilen Orion Belt yıldız üçlüsünün iz düşümünü yaparak bu üç yıldızın konumlarına ve büyüklüklerine göre piramitleri inşa etmişlerdir.” tezi, oldukça güçlü kanıtlarla destekleniyor ve kabul görüyor.

Pirî Reis’in Dünya Haritasındaki Ley Hatları

      Atlas Okyonusu’ndaki Mührü Süleyman Ley Hattı merkezleri, Piri Reis’in meşhur Dünya haritasındaki rüzgar gülleriyle aynı koordinatlardadır. Piri Reis’in yararlandığı kaynak haritalar arasında binlerce yıl önceden kalan Büyük İskender ve Eski Mısırlılara ait haritaların olması bize insanlığın Dünya’yı tanıma ve keşfetme uğraşlarının ne kadar eski olduğunu gösteriyor. 

Kolomb öncesi Dünya’yı keşfedenler

Atlas Okyonusu’ndaki Mührü Süleyman Ley Hattı merkezleri, Piri Reis’in meşhur Dünya haritasındaki rüzgar gülleriyle aynı koordinatlardadır. Piri Reis’in yararlandığı kaynak haritalar arasında binlerce yıl önceden kalan Büyük İskender ve Eski Mısırlılara ait haritaların olması bize insanlığın Dünya’yı tanıma ve keşfetme uğraşlarının ne kadar eski olduğunu gösteriyor.

Amerika’daki Kolomb öncesi kadim medeniyetlerin yaşam merkezleri ve kutsal tapınakları da tam “Ley Hatları”nın üzerindedir.
Bolivya’daki Sümer Yazıları

Bolivya’da bulunan ve M.Ö. 2500 yılına tarihlenen Fuente Magna kasesinin üzerinde bulunan Sümerlere ait çivi yazısı bize Sümerlerin ve Eski Mısırlıların hem Dünya’yı keşfetmek hem de yeni maden ve mal bulmak amacıyla kalabalık kafileler halinde deniz ve kara yoluyla çok uzak bölgelere gittiklerini düşündürüyor.

Maya, Aztek ve Orta Asya Türk Piramitleri de
Ley Hatlarının Tam Üstündedir.

Psişik sezgileri açık insanlar ley hatlarının ruhsal enerjisini hissetmişler ve bu enerji hatlarını işaretlemek için bu hatların üstüne kalıcı yapılar inşa etmişleridir. 

Mührü Süleyman Ley Hatları pek çok Maya piramitinin olduğu bölgeden geçerken özellikle Chichen İtza Piramiti’nin tam  üzerinden geçer. 

Maya piramitleri

Meksika

Azteklerin dini merkezi Tenochtitlan’daki Queatzalcoatl (Tüylü Yılan Tanrısı), Güneş Tanrısı ve Ay Tanrısı adına yapılan piramit üçlemesi de Mısır piramitleriyle  aynı ölçülerde ve aynı eksende konumlanmıştır.

Aztek piramitleri

Meksika

Ley Hatları Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki Paskalya Adasındaki Moai heykellerinin tam üzerinden geçer.

Paskalya Adası

Pasifik Okyanusu

DÜNYA’DAKİ TÜM MEGALİTİK YAPILAR,
LEY HATLARININ TAM ÜZERİNDEDİR.

Carnac dizili taşları, Stonehange megalitikleri ve Glastonbury tepesi

Fransa’da Bretagne Yarımadası üzerinde çok sayıda dikili taş bulunur  bu taş dizilerinin en meşhuru Carnac dizili taşlarıdır ve tam olarak ley hatlarının üzerinde dizilmişlerdir. 
18m6K ve 18m7K enerji merkezleri arasında uzanan ley hattı, İngiltere’nin Cornwall yarımadasının burnundan başlar; megalitler bölgesinden geçer. Glastonbury Tor’u, Stonehenge Cromlech’i ve Avebury Menhir Dairesi gibi burada yüzlerce megalitik yapı vardır ve her biri tespih tanesi gibi ley hattına dizilmiştir. 

MÜHRÜ SÜLEYMAN YAŞAM ENERJİSİNİN FİZİKSEL YANSIMALARI

Ley Hatları; doğada yaşam enerjisinin kaynağıdır ve  fiziki olarak gözlemlenebilir.  

           Yani kıta levhaları, fay hatları, volkanik bölgeler, sıradağlar, akarsu havzaları, petrol ve doğalgaz rezervleri gibi çok somut coğrafya unsurlarıyla varlığı görünür haldedir. Bu yaşam hatları yaydığı jeo-enerji, bio-enerji ve mistik-enerjisiyle milyonlarca yıldır Dünya’daki biyolojik yaşam çeşitliliğini cezbetmiş, belki de oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenledir ki insanlığın en eski yaşam alanları ve antik kentleri, bu yaşam enerjisi dağıtan “Ley Hatları”nın üzerinde kurulmuştur.

Doğalgaz ve petrol rezerv bölgeleri de yaşam enerjisi ley hatlarıyla doğrudan ilişkilidir.

Dünya’daki tüm petrol rezerv bölgeleriyle %90 isabetle uyum içinde olan “Ley Hatları”, Doğu Akdeniz’deki tüm petrol ve doğalgaz rezerv bölgelerini tam olarak gösterirken yeni rezerv bölgelerinin bulunması için de ışık tutmaktadır. 

Fay Hatları 

Fay Hatları, Mührü Süleyman yaşam enerjisinin fiziksel yansıması olarak ley hatları boyunca ilerlemektedir. Bu sayede ley hatları fiziki olarak gözlemlenebilir. Fay hatları bazı bölgelerde yoğunlaşarak düğümlenir. Genellikle yoğun sismik hareketlerin yaşandığı bu bölgeler yaşam hatlarının da kesiştiği köşe noktalarına denk gelir

Volkanik Dağlar

Doğu Anadolu’da, İtalya’da Etiyopya’da, Kamerun’da, İzlanda’da ve Meksika’daki volkanik dağlar dizisi adeta bir cetvelle çizilip dizilmiş gibi yaşam hatlarının üzerindedir. Fay hatları ve volkanik dağlar ile yaşam hatları arasında somut bir ilişkinin olduğu çok açık görülür. Tüm bu volkanik dağların tam merkezinde bulunan Giza Piramitleri de üç dağ gibi dizilmiştir.

Nehirler

Dünya çapında öneme sahip nehirlerin doğduğu havzalar ve okyanuslara döküldükleri deltalar da Yaşam Enerjisi Ley Hatlarının tam olduğu noktalardır. Afrika nehirleri: Nil, Kongo, Nijer, Zambezi, Orange; Avrasya nehirleri: Fırat- Dicle, Kızılırmak, İndus, Ganj, Brahmapudra, Godavari, Salvin, Yang-Çe, Sarı Irmak, Amur, Yenisey, Lena, Volga, Tuna; Amerika nehirleri: Mississippi, Rio Grande, Amazonlar, Parana; Avusturalya nehirleri: Murray, Darling

Su Yolları

Okyanus ve denizlerin belli bölgelerde oluşturdukları dar geçitler, körfezler veya okyanus içine ilerleyen yarım ada uzantıları yaşam enerjisi ley hatlarıyla uyumludur. Hemen hemen hepsi ley hatlarının tam geçiş istikametindedir. İstanbul, Hürmüz, Azak, Kopenhag, Cebelitarık, Bering ve Macellan Boğazları; Panama ve Süveyş Kanalları, Rama Köprüsü gibi önemli geçiş noktaları hep Mührü Süleyman Ley Hatları üzerindedir.

KADİM ÖĞRETİ

İlahi hükümle kurulmuş “Kainat”ta varlığın içi de, varlığın dışı gibidir; küçük olan, büyük olan gibidir; uzak olan, yakın olan gibidir; geçmiş de gelecek de “şu an” gibidir. Ve sadece bir[…]

Read more

KUTSAL GEOMETRİ

       Aslında evrende mikro âlemden makro âleme her şey belli bir geometrik şekilde ve düzendedir. Günümüz bilim insanlarının atası olan antik çağ filozofları ve din adamları, gözlem, mantık[…]

Read more

GİZE PİRAMİTLERİNİN ALAN PLANI

           PİRAMİT MERKEZLİ MÜHRÜ SÜLEYMAN Eşkenar üçgen ve düzgün altıgen geometrik şekilleri altı köşeli yıldız demektir. Bunu fark ettiğimde zihnimde bigbang gibi büyük bir patlama olmuştu. Bütün işaretler insanlık tarihinin[…]

Read more

KİTAP YAZARINA MESAJ

Kitap hakkındaki görüş, eleştiri ve önerilerinizi  aşağıdaki mesaj kutusunu kullanarak  kitap yazarına  e-mail gönderebilirsiniz.

    Translate »