KÂBE VE ARABİSTAN YARIMADASI

KÂBE VE ARABİSTAN YARIMADASI

Afrika ve Asya kıtalarından ayrı bir kıta levhasına sahip olan Arabistan yarımadası dikdörtgen bir geometriye sahiptir.  Yarımadanın orta kısımları geniş çöllerle kaplı olduğu için bu kısımlarda göçebe bedeviler yaşar. Yerleşik yaşam daha çok kıyı kesimlerde oluşmuştur. (şekil 62)

Şekil 62  Arabistan  ve Petrol bölgesi

15m12K – 16M12K – 17M11K – 16M10K Mühür Enerji Merkezlerinin oluşturduğu 1200 – 1300 km.lik dikdörtgen enerji hatları da yarımadanın yaşam alanlarını gösterir.

Piramit merkezinden 17m12K noktasına uzanan yön doğrusu yarımadanın batı kıyısındaki yaşam alanlarının üzerinden geçerken 16M12K noktası tam İslamiyet’in doğduğu Mekke ve Kâbe’ye tam denk gelmektedir. (şekil 63) Medine, Taif,  Cidde, Yenbu bölgenin binlerce yıllık geçmişi olan diğer önemli şehirleridir. 17m12K Enerji Merkezi, Güney Arabistan’ın en önemli yerleşim merkezi olan Yemen ve Sanaa’ya denk gelir. Sanaa MÖ. 2000’li yıllara uzanan bir medeniyet geçmişine sahiptir. Yemen, tarıma müsait verimli topraklara sahip olduğu kadar Hindistan’dan gelen ürünlerin Mısır ve Fenike’ye ulaşmasını sağlayan deniz ve kara ticaret yollarının kontrolünü elinde tutarak zenginleşmiştir. Liman kenti Aden’den başlayan kara ticaret yolunda deve ve katırların yük taşıdığı ticaret kervanları, su kaynaklarına sahip vahalarda kurulmuş kentlerden geçerek yüklerini Fenike ve Mısır’a ulaştırırlardı. Bu güzergahtaki Mekke, çok önemli bir konumdaydı ve yer altı su kaynaklarına sahip bir kentti. Bu nedenle bu kervan yolunu  daha çok Mekkeli kervan sahipleri yürütürdü.

Arap Yarımadasının doğu kıyı şeridinde ise şehir devleti özelliğindeki Umman, Dubai, Abudabi, Katar, Bahreyn, Kuveyt; 17M11K – 16M10K Enerji Merkezleri arasında uzanan hat üzerine kurulmuştur.  Ayrıca Dünya petrol rezervinin üçte birini depolayan bu bölge, (şekil 60’ta kırmızı taranmış bölgeler)  Dünya’daki en eski çağlarında yaşayan canlıların fosillerinden oluşan petrol, bir dönemler bu enerji hattının yaşam fışkırdığını göstermektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »