Kategori: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GİZE PİRAMİTLERİNİN ALAN PLANI

           PİRAMİT MERKEZLİ MÜHRÜ SÜLEYMAN Eşkenar üçgen ve düzgün altıgen geometrik şekilleri altı köşeli yıldız demektir. Bunu fark ettiğimde zihnimde bigbang gibi büyük bir patlama olmuştu. Bütün işaretler insanlık tarihinin bu en eski, en sembolik ve en mistik işaretini gösteriyordu. Haritada düzgün altıgenin köşelerini birleştirerek bir altı köşeli yıldız çizdim. Sonra bir tane daha çizdim.…
Devamı

ALTI KÖŞELİ YILDIZ MOTİFİNİN TARİHİ

 Tarihte altı köşeli yıldız figürünün ilk olarak kimler tarafından kullanıldığı bilinmemekteyse de bu figürün Bronz Çağı’na dayanan bir geçmişi olduğuna ilişkin görüşler vardır. O dönemde bu şeklin örneklerine Mısır’da, Kuzey Amerika’da ve Hindistan’da rastlanılmıştır. Ayrıca bazı araştırmacılar bu sembolün ilk örneklerini Taş Devri’ne dek uzatıp, İskandinavya’da da kullanıldığını söylemektedirler.[1] İslamiyet öncesinde Türklerin oluşturduğu Oniki Hayvanlı…
Devamı

Eski Mısır Dininde Tanrı Ve Öte Dünya İnancı

Eski Mısır Dininde Tanrı Ve Öte Dünya İnancı Eski Mısır’da din, hayatın her aşamasına ve her noktasına damgasını vurmuştur. Mısır kadar dini hayatı toplum hayatının merkezine koyan ve her şeyini dini inançlar doğrultusunda yapan medeniyetlere az rastlanmıştır. Sülaleler Dönemi’ni kapsayan Mısır Dini’nin kaynak noktası hiç şüphesiz “Tanrı ve Öte Dünya İnancı” olmuştur. “Bir Mısırlı adeta…
Devamı

Mısır’ın Krallık Dini ve Osiris – İsis – Horus Miti

Mısır’da Tanrı Üçlemesi “Bir olan ben üç oldum, onlar benden çıktılar ve bu Dünya’da vücuda geldiler.[1] İlk zamanlarda tanrısallar, erkek ya da kadın olsun, yalnız yaşar ve hâkimiyetini muhafazada çok kıskanç davranırken, zaman içinde Mısırlı, Tanrısalları da insanlar gibi düşünerek tanrısallara bir aile kurmuş. Evli olarak düşünülen Tanrısallar, bir de çocuk sahibi yapılarak Baba tanrısal…
Devamı

YARATILIŞIN SİMGESİ MÜHRÜ SÜLEYMAN

Eski Mısır Yaratılış Miti ve Osiris – İsis – Horus  üçlemesine karşıtlık oluşturan Seth – Neftis – Anubis üçlemesi  birlikte düşünüldüğünde piramitler ve Mührü Süleyman figürü ortaya çıkmaktadır. Şimdi bunu en baştan aşama aşama görelim. Piramidin merkezinde bulunan Kral odasına, her şeyi bilen ve mutlak yaratıcı güce sahip ilksel ve evrensel Tanrı Atum-Ra’yı yerleştirebiliriz. Shu…
Devamı

Translate »