KUTSAL GEOMETRİNİN YANSIMASI

KHUFU PİRAMİDİ- BABİL KULESİ – KÂBE

 Dünyanın en eski ve en kutsal mabetlerinin  tam bir eşkenar üçgen oluşturduğunu biliyor musunuz?  
Ley Hatları,  sahip olduğu jeo-enerji sayesinde tüm canlıları cezbetmiş ve sırlarla dolu binlerce yılllık mabetler hep ley hatlarının üstüne kurulmuştur.

Kutsal Mekanları Birbirine Bağlayan Geometrik Sistem

Mısır Piramitleri, Babil Kulesi ve Kabe’den başka Dünya’daki bütün kutsal mekânlar, megalitik yapılar ve antik kentler; sanki özel bir cetvelle çizilmiş gibi  “Ley Hatları“nın üzerine yerleştirilmiştir. 
 Göbeklitepe, Karahantepe, Nemrut Komagene Kral Mezarı, Hattuşaş, Alacahöyük, Acemhöyük,  Ayasofya, Edirne Selimiye Camisi, Atina Akropolis Tapınağı, Apollo Epicurius tapınağı, Roma Pantheon Tapınağı ve Vatikan Aziz Petrus Bazilikası, Fransa’da Carnac Megalitleri, İngiltere’de Glastonbury Toru, Meksika’da Maya Chichen İtza  Piramiti, Kamboçya Angkor Wat tapınakları, Myanmar  Pagoda tapınakları, Çin’de Aysa Türk Piramitleri hepsi ve daha fazlası  metresi metresine aynı ley hatlarının üzerinde bulunuyor. 
Bu durum on binlerce yıllık geçmişi olan büyük bir gizemin ortaya çıkışıdır. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Büyük Gizem Ortaya Çıkıyor

           On yıl süren araştırmalar sonucu ortaya çıkan bu kitabın sayfaları arasında kutsal geometrinin bir yansıması olan büyük gizemin ortaya çıkışına hep birlikte tanık olacaksınız.  Ley Hatlarının üzerine kurulmuş antik kentlerin ve kutsal yapıların tarihini okuyarak insanlığın inanç ve medeniyet tarihine mistik öğretiler eşliğinde farklı açıdan bakmış olacaksınız. 

        Bilimsel bakış

          Ayrıca bu gizemi var eden jeo-enerjiyi ve biyo-enerjiyi oluşturan magmadaki konveksiyonel akımları; mistik-enerjiyi oluşturan “kuantum mekaniğini” de inceleyerek konuya bilimsel açıdan bakacaksınız.

Türkiye’de yazılan ilk kitap

      Bu kitap, yaşam enerjisi ve ley hatları üzerine  İngiliz, Rus ve Amerikalı araştırmacıların çok ötesinde ve dışında ortaya koyduğu keşif ve hipotezlerle  okuyucuların duygu ve düşünce dünyasında yeni pencereler açarak; mistik öğretilere ve gizem tarihine meraklı olanlar için yeni bir tartışma sahası olacaktır.

Piramitlerin 5.000 yıllık sırrı çözüldü.

Giza Piramitlerinin   Planı Nasıl  Yapıldı?

Üç piramitten oluşan Giza Piramitlerinin en büyüğü olan Khufu Piramitinin merkezinden başlayan ley hatları, fraktal Mührü Süleyman yıldızları oluşturarak yayılır ve her bir köşesi diğer piramitlerin merkezinden geçer.  “Piramit mimarları, Osiris-İsis-Horus tanrısallarını temsilen Orion Belt yıldız üçlüsünün iz düşümünü yaparak bu üç yıldızın konumlarına ve büyüklüklerine göre piramitleri inşa etmişlerdir.” tezi, oldukça güçlü kanıtlarla destekleniyor ve kabul görüyor.

Piri Reis’in Dünya Haritasındaki Ley Hatları

      Atlas Okyonusu’ndaki Mührü Süleyman Ley Hattı merkezleri, Piri Reis’in meşhur Dünya haritasındaki rüzgar gülleriyle aynı koordinatlardadır. Piri Reis’in yararlandığı kaynak haritalar arasında binlerce yıl önceden kalan Büyük İskender ve Eski Mısırlılara ait haritaların olması bize insanlığın Dünya’yı tanıma ve keşfetme uğraşlarının ne kadar eski olduğunu gösteriyor. 

Kolomb öncesi Dünya’yı keşfedenler

Atlas Okyonusu’ndaki Mührü Süleyman Ley Hattı merkezleri, Piri Reis’in meşhur Dünya haritasındaki rüzgar gülleriyle aynı koordinatlardadır. Piri Reis’in yararlandığı kaynak haritalar arasında binlerce yıl önceden kalan Büyük İskender ve Eski Mısırlılara ait haritaların olması bize insanlığın Dünya’yı tanıma ve keşfetme uğraşlarının ne kadar eski olduğunu gösteriyor.

Amerika’daki Kolomb öncesi kadim medeniyetlerin yaşam merkezleri ve kutsal tapınakları da tam “Ley Hatları”nın üzerindedir.
Bolivya’daki Sümer Yazıları

Bolivya’da bulunan ve M.Ö. 2500 yılına tarihlenen Fuente Magna kasesinin üzerinde bulunan Sümerlere ait çivi yazısı bize Sümerlerin ve Eski Mısırlıların hem Dünya’yı keşfetmek hem de yeni maden ve mal bulmak amacıyla kalabalık kafileler halinde deniz ve kara yoluyla çok uzak bölgelere gittiklerini düşündürüyor.

Maya, Aztek ve  Asya  Piramitleri de
Ley Hatlarının Tam Üstündedir.

İnsanlar ley hatlarının ruhsal enerjisini hissetmiş ve bu enerjiden ruhsal ve zihinsel olarak faydalanmak amacıyla hatların üstüne Piramitler inşa etmişlerdir. 

Mührü Süleyman Ley Hatları pek çok Maya piramitinin olduğu bölgeden geçerken özellikle Chichen İtza Piramiti’nin tam  üzerinden geçer. 

Maya piramitleri

Meksika

Azteklerin dini merkezi Tenochtitlan’daki Queatzalcoatl (Tüylü Yılan Tanrısı), Güneş Tanrısı ve Ay Tanrısı adına yapılan piramit üçlemesi de Mısır piramitleriyle  aynı ölçülerde ve aynı eksende konumlanmıştır.

Aztek piramitleri

Meksika

Ley Hatları Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki Paskalya Adasındaki Moai heykellerinin tam üzerinden geçer.

Paskalya Adası

Pasifik Okyanusu

DÜNYA’DAKİ TÜM MEGALİTİK YAPILAR,
LEY HATLARININ TAM ÜZERİNDEDİR.

Carnac dizili taşları, Stonehange megalitikleri ve Glastonbury tepesi

Fransa’da Bretagne Yarımadası üzerinde çok sayıda dikili taş bulunur  bu taş dizilerinin en meşhuru Carnac dizili taşlarıdır ve tam olarak ley hatlarının üzerinde dizilmişlerdir. 
18m6K ve 18m7K enerji merkezleri arasında uzanan ley hattı, İngiltere’nin Cornwall yarımadasının burnundan başlar; megalitler bölgesinden geçer. Glastonbury Tor’u, Stonehenge Cromlech’i ve Avebury Menhir Dairesi gibi burada yüzlerce megalitik yapı vardır ve her biri tespih tanesi gibi ley hattına dizilmiştir. 

MÜHRÜ SÜLEYMAN YAŞAM ENERJİSİNİN FİZİKSEL YANSIMALARI

Ley Hatları; doğada yaşam enerjisinin kaynağıdır ve  fiziki olarak gözlemlenebilir.  

           Yani kıta levhaları, fay hatları, volkanik bölgeler, sıradağlar, akarsu havzaları, petrol ve doğalgaz rezervleri gibi çok somut coğrafya unsurlarıyla varlığı görünür haldedir. Bu yaşam hatları yaydığı jeo-enerji, bio-enerji ve mistik-enerjisiyle milyonlarca yıldır Dünya’daki biyolojik yaşam çeşitliliğini cezbetmiş, belki de oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenledir ki insanlığın en eski yaşam alanları ve antik kentleri, bu yaşam enerjisi dağıtan “Ley Hatları”nın üzerinde kurulmuştur.

Doğalgaz ve petrol rezerv bölgeleri
ley hatlarıyla doğrudan ilişkilidir.

Dünya’daki tüm petrol rezerv bölgeleriyle %90 isabetle uyum içinde olan “Ley Hatları”, Doğu Akdeniz’deki tüm petrol ve doğalgaz rezerv bölgelerini tam olarak gösterirken yeni rezerv bölgelerinin bulunması için de ışık tutmaktadır. 

Fay Hatları 

Fay Hatları, Mührü Süleyman yaşam enerjisinin fiziksel yansıması olarak ley hatları boyunca ilerlemektedir. Bu sayede ley hatları fiziki olarak gözlemlenebilir. Fay hatları bazı bölgelerde yoğunlaşarak düğümlenir. Genellikle yoğun sismik hareketlerin yaşandığı bu bölgeler yaşam hatlarının da kesiştiği köşe noktalarına denk gelir

Volkanik Dağlar

Doğu Anadolu’da, İtalya’da Etiyopya’da, Kamerun’da, İzlanda’da ve Meksika’daki volkanik dağlar dizisi adeta bir cetvelle çizilip dizilmiş gibi yaşam hatlarının üzerindedir. Fay hatları ve volkanik dağlar ile yaşam hatları arasında somut bir ilişkinin olduğu çok açık görülür. Tüm bu volkanik dağların tam merkezinde bulunan Giza Piramitleri de üç dağ gibi dizilmiştir.

Nehirler

Dünya çapında öneme sahip nehirlerin doğduğu havzalar ve okyanuslara döküldükleri deltalar da Yaşam Enerjisi Ley Hatlarının tam olduğu noktalardır. Afrika nehirleri: Nil, Kongo, Nijer, Zambezi, Orange; Avrasya nehirleri: Fırat- Dicle, Kızılırmak, İndus, Ganj, Brahmapudra, Godavari, Salvin, Yang-Çe, Sarı Irmak, Amur, Yenisey, Lena, Volga, Tuna; Amerika nehirleri: Mississippi, Rio Grande, Amazonlar, Parana; Avusturalya nehirleri: Murray, Darling

Su Yolları

Okyanus ve denizlerin belli bölgelerde oluşturdukları dar geçitler, körfezler veya okyanus içine ilerleyen yarım ada uzantıları yaşam enerjisi ley hatlarıyla uyumludur. Hemen hemen hepsi ley hatlarının tam geçiş istikametindedir. İstanbul, Hürmüz, Azak, Kopenhag, Cebelitarık, Bering ve Macellan Boğazları; Panama ve Süveyş Kanalları, Rama Köprüsü gibi önemli geçiş noktaları hep Mührü Süleyman Ley Hatları üzerindedir.

Korumalı: Sirius’un Işığı KHUFU

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Read more

Korumalı: DEVECİ

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Read more

KADİM ÖĞRETİ

İlahi hükümle kurulmuş “Kainat”ta varlığın içi de, varlığın dışı gibidir; küçük olan, büyük olan gibidir; uzak olan, yakın olan gibidir; geçmiş de gelecek de “şu an” gibidir. Ve sadece bir[…]

Read more

KİTAP YAZARINA MESAJ

Kitap hakkındaki görüş, eleştiri ve önerilerinizi  aşağıdaki mesaj kutusunu kullanarak  kitap yazarına  e-mail gönderebilirsiniz.

    Translate »