Himalaya Sıradağları Hiçliğin Zirvesi

Himalaya Sıradağları Milyonlarca yıl önce jeolojik çağlarda Hint kıta levhasının ilerleyerek Asya kıta levhasının altına girmesi ve Asya levhasının yükselmesi sebebiyle oluşan Himalaya sıradağları, 18M10K – 19m10K Mührü Süleyman Ley Hattı boyunca yay çizerek uzanır.  (şekil 74) Himalayaların oluşturduğu yayın uçları 18M10K ve 19m10K enerji merkezlerindedir. Hâlâ devam eden jeolojik hareketler sebebiyle bu enerji merkezlerinden…
Devamı