Petrol ve Doğal Gaz Sahalarının %80’i Ley Hatlarının Tam Üzerindedir

Petrol ve Doğal Gaz Sahalarının %80’i Ley Hatlarının Tam Üzerindedir

 Doğalgaz ve petrol rezerv bölgeleri de ley hatlarıyla doğrudan ilişkilidir. Mısır piramitlerine yakın bölgelerdeki Irak, Suriye, Arabistan, Basra Körfezi, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Hazar-Bakü petrol havzaları Dünya’nın en zengin rezerve sahip bölgeleridir ve ley hatlarıyla birebir örtüşür.  Ayrıca çok daha uzak Sibirya’daki Rus petrol havzaları, Orta Afrika’daki Gana, Nijerya, Kamerun, Gabon Petrol havzaları,  Pakistan petrol havzası, İskandinavya petrol havzası, Brezilya, Venezuela, Meksika ve Alaska petrol havzaları da yaşam enerjisi ley hatlarıyla birebir örtüşür.  Hatta Bolivya petrol havzası da tam olarak 20M4K noktasındadır. Kuzey Atlas Okyanusunun ortasında kurulan dev platformlarla binlerce metre derinlikten petrol çıkarılan Flemish Pass kuyuları da tam olarak 19m6K noktasındadır. 

Uluslararası petrol ve doğalgaz arama şirketlerinin yayınladığı ve Dünya’nın en önemli petrol ve doğalgaz rezervi bulunan bölgeleri gösteren haritayı incelediğimizde Dünya genelindeki petrol bölgelerinin %90’ı Mührü Süleyman Ley Hatlarıyla ilişkili olduğu çok açık görülmektedir. (Şekil 124) Önceki bölümlerde yayınlanan haritalarda petrol bölgeleri kırmızı renklendirmeyle gösterilmiştir.

Şekil 124: Uluslararası petrol ve doğalgaz arama şirketlerinin belirlediği Dünya’nın en önemli petrol ve doğalgaz rezerv bölgeleri

 

Doğu Akdeniz ve Karadeniz Doğal Gaz Rezervleri

Türkiye Sismik Bölgelerinin Ley Hatlarıyla İlişkisi

Türkiye Sismik Bölgelerinin ve Petrol Bölgelerinin Ley Hatlarıyla İlişkisi

Son dönemde Doğu Akdeniz’de keşfedilen 122 trilyon metreküp potansiyele sahip petrol (hidrokarbon) rezervleri bölge ülkeleri arasında, çıkar çatışmalarına ve saha hakimiyet mücadelelerine sebep oldu. Daha önceden bulunan ve İngiliz Shell Şirketi tarafından işletilen Nil Deltası’nın Akdeniz açıklarındaki Baltim, Dimyat ve Port Said Petrol Sahaları sırasıyla tam 13M7K, 13M8K, 13M9K Mühür köşelerine denk gelir. 14M8K Mühür köşesi de 7.,8. ve 11. Parsel bölgelerindedir ve bu bölge  fay hattının güneyinde 2500- 3000 metre derinliğinde dip çukurdur. Ortalama 1500 -2000 metre derinlikte olan bölge burada bir anda 1000 metrelik bir çukura dönüşür.

Doğu Akdeniz Petrol rezerv bölgeleri

Doğu Akdeniz Doğal Gaz rezerv bölgeleri

14M8K Mühür köşesinin tam üzerinde bulunan bu çukur yeni keşfedilen 122 trilyon metreküp rezerve sahip petrol ve doğalgaz gölgesinin tam merkezindedir. Bu rezerv bölgesi parsellere ayrılarak numaralandırılmıştır. (şekil 125)

6., 7., ve 11. alanlarda yer alan Calipso, Glafkos ve Oniforos enerji yataklarının olduğu bölge Türkiye’nin kıta sahanlığında olması sebebiyle münhasır ekonomik bölgesidir. Ancak bölge ülkelerinin Türkiye’yi devre dışı bırakan çok uluslu ortaklıkları bölgede gerilime sebep olmaktadır.

Şekil 126 Basitleştirilmiş Dünya tektonik haritası üzerinde farklı orojenez bölgeleri

Aslında Doğu Akdeniz petrol bölgesi, Irak’taki Kerkük Musul petrol havzasının devamı olan aynı kıta levhasıdır.  Bu levha Kıbrıs’ın hemen güneyinden geçen fay hattı ile Alpin orojenez kuşağını (sıradağlar kuşağını) kapsayan levhadan ayrılır. (şekil 126) Bu levha hem yaşlı olması hem de sıvı tutabilme kapasitesi bakımından fosil atık birikintilerinin toplanıp petrol ya da doğalgaz rezervini oluşturması ve depolaması için en uygun yapıya sahiptir. Bu nedenle haritada noktalı  alan olarak gösterilen levha üstünde bulunan Ortadoğu, Arabistan ve Kuzey Afrika bölgeleri petrol rezervi bakımından çok zengindir.

Haritada siyah renklendirilmiş Alpin orojenez kuşağını (sıradağlar kuşağını) kapsayan levha ise sert granit, mermer ve volkanik kayalardan oluşur bu nedenle sıvı tutma ve sızdırma özelliği çok azdır. (şekil 126) Bu levha üzerinde doğal olarak zengin petrol ya da doğalgaz rezervi bulunması pek mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye’nin Irak sınırının güneyinde kalan bölgede Kerkük ve Musul petrol havzası varken hemen yukarıda ülkemizin sınırlarında petrol yok denecek kadar azdır. Çünkü kıta levhasının sahip olduğu kaya türü farklıdır. 

6., 7., ve 11. alanlarda yer alan Calipso, Glafkos ve Oniforos enerji yataklarına alternatif bölgeler keşfetmek için bu bilgiler ışığında düşünecek olursak Türkiye’nin kıta sahanlığında bulunan haritada gösterilen (şekil 125) 14. bölge hem fay hattının güneyinde olması hem deniz dibinde derin bir çukur bölge olması hem de mühür hatlarının kesişim noktası olması bakımından zengin bir petrol rezervine sahip olabilecek konumdadır.  14. Bölge 2500-3000 metre derinliğindedir ancak fay hattının kuzeyindeki 15. Bölge hem 15M7K mühür noktasında olması hem de 4000-4500 metre derinliğinde bir çukur olması sebebiyle muhtemel bir petrol rezerv bölgesi olabilir. Bu bölgeler Türkiye’nin kıta sahanlığındadır. Fatih, Yavuz ve Barbaros sondaj ve sismik araştırma gemileriyle bu bölgelerde inceleme ve araştırma yapıldı mı hiç bilmiyorum. Yapılmadıysa yapılsa iyi olur diye düşünüyorum.

                                              Şekil 125 Doğu Akdeniz petrol ve doğalgaz rezerv bölgeleri

Dünya’daki tüm petrol rezerv bölgeleriyle %80 isabetle  uyum içinde olan mühür hatları Doğu Akdeniz’de de tüm rezerv bölgelerini tam olarak göstermektedir. Bu işaretler doğrultusunda belki de Akdeniz’in en önemli petrol rezervi 14. ve 15. Bölgelerdedir, diyebiliriz.

Karadeniz’de keşfedilen 405 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip Tuna 1 Doğal Gaz Sahası tam ley hatlarının üzerindedir. Buradan hareketle Karadeniz’de ley hatlarının geçtiği potansiyel doğal gaz rezerv bölgelerini aşağıdaki haritada görebilirsiniz.

Karadeniz Doğal Gaz Rezerv Bölgeleri

Karadeniz Doğal Gaz Rezerv Bölgeleri

Rusya’nın geleneksel çatal çubuk yöntemi gibi çok daha basit ve ilkel arama yöntemleriyle Sibirya’nın geniş tunduralarında zengin petrol ve doğalgaz rezervlerini bulduğunu düşünürsek Doğu Akdeniz’de 14. ve 15. Bölgelerde petrol bulunması düşük bir ihtimal değildir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »