Khufu Piramidi’nin Dinsel Niteliği

Khufu Piramidi’nin Dinsel Niteliği

Klasik ekole mensup Mısır uzmanları piramitlerin firavun mezarı olduğunu ve başka bir özellikleri bulunmadığını söyler. Bazı piramitler için bu geçerlidir, ancak son yüzyıl içinde yapılan araştırmalar başta “Büyük Piramit ya da Keops Piramidi” adıyla bilinen Khufu Piramidi olmak üzere bazılarının mezar olmaktan öte bir şeyleri simgelediğini göstermiştir. Çünkü bu piramitlerin içinde daha sonra yapılan incelemelerde ne firavun mumyası ne de firavun hazinesi bulunmuştur.

1994 yılında Robert Bauval adlı Belçika asıllı, çocukluğu Mısır’da geçmiş bir mühendisin “Orion Mystery” adlı sansasyonel kitabı yayımlanana kadar, Dünya’nın bu en gizemli üç anıtının dinsel niteliğine ilişkin ciddiye almaya değer bir teori atılmamıştı. Robert Bauval Gize’deki üç büyük piramidin dizilişi ile Ölüler Alemi (Yer altı) Tanrısalı Osiris’in yıldız kümesi olan Orion(Avcı) takım yıldızının merkezindeki üç parlak yıldızın (Orion’s Belt) dizilişinin aynı olduğunu tespit ederek Gize Piramitleri’nin firavun mezarı olmadığını Mısırlıların Gökyüzü (Horus) dinindeki Osiris – İsis – Horus (Baba-Ana-Oğul) tanrısal üçlemesinin yıldızları olan Orion’s Belt yıldızlarının dizilişini esas aldığını ortaya koydu.[1] (Şekil 25) Bu teoriye göre Nil nehri de Samanyolu’nu yansıtıyordu. Çünkü Mısırlılar, yeryüzünü ve yaşadıkları toprakları, gökyüzüne, yani ölümsüzlüğe eriştiklerinde ulaşacakları yerin bir kopyası olarak düşünürlerdi ve piramit metinlerinden dini yazıtlara kadar her yerde bu vurgulanırdı. Nil, Samanyolu’na denk geliyordu Mısır yıldız kültünde. Samanyolu’nun çevresindeki özel bir gökyüzü alanı, Antik Mısırlıların “Duat” diye adlandırdıkları tanrısalların mekânıydı ve Piramitler bu üç büyük tanrısal varlık adına yapılmış ve rahiplerin eğitim aldığı en üst düzey ruhsal deneyimlerin yaşandığı kutsal tapınaklardı. Üstelik sadece Giza Piramitleri değil Ebu Ruwash’ta en kuzeyde bulunan Cidedre Piramidi Sirüs yıldızına, güneye gidildiğinde Zawyet el’Aryan’daki Katman Piramidi kırmızı dev bir yıldız olan Aldebaran yıldızına,  daha güneyde Abusir’de bulunan 14 piramidin konumu Pleiades/ Ülker (Yedi kızkardeşler) takım yıldızlarının konumlarıyla birebir aynıdır. Abusir’den güneye doğru gidildiğinde Mısır’ın en eski, antik mezar alanı olan ve Eski Mısır’ın başkenti Memphis’in nekropolü olan Saqqara’ya ulaşılır. Saqqara, dünyaca ünlü Djoser Step piramidi de dahil olmak üzere sayısız piramide sahiptir. Bu bölgedeki piramitler de Samanyolu yıldızlarıyla korelasyon gösterir ve piramitler yıldızların inanılmaz bir hizalaması ile yerleştirilmiştir. Özellikle Andromeda galaksisini inanılmaz şekilde yansıttığı görülür. [2]

Antik Mısır’daki piramit mühendislerinin astronomi, matematik fizik, jeoloji ve coğrafya konularında inanılmaz bilgiye sahip oldukları anlaşılıyor. Piramitleri nasıl yerleştireceklerini tam olarak biliyorlardı ki, “gökte” olanları Nil boyunca 100 km.lik bir alanda yeniden bir araya getirdiler. (Şekil 26)

Şekil 26 Samanyolu yıldızlarıyla Nil kıyısındaki piramitlerin iz düşümü

 

[1] https://www.matematiksel.org/eski-misirda-astronomi/

[2] https://www.galaksiarsivi.com/eski-misir-yildiz-haritalarinin-buyuleyici-hesaplari/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »