Kategori: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Himalaya Sıradağları Hiçliğin Zirvesi

Himalaya Sıradağları Milyonlarca yıl önce jeolojik çağlarda Hint kıta levhasının ilerleyerek Asya kıta levhasının altına girmesi ve Asya levhasının yükselmesi sebebiyle oluşan Himalaya sıradağları, 18M10K – 19m10K Mührü Süleyman Ley Hattı boyunca yay çizerek uzanır.  (şekil 74) Himalayaların oluşturduğu yayın uçları 18M10K ve 19m10K enerji merkezlerindedir. Hâlâ devam eden jeolojik hareketler sebebiyle bu enerji merkezlerinden…
Devamı

Doğu Anadolu volkanik dağlar dizisi ve ley hatları

  Hazar ve Baykal Gölleri

Kuzeydoğu – güneybatı ekseninde dizilen Gize Piramitleri’nin en büyüğü  Khufu Piramidi’nin merkezinden çıkarak kuzeydoğu köşe yönünde uzanan 9. Köşe yön doğrusu, sırasıyla Nil deltasının doğu ucu ve Süveyş Kanalı’nın denize açıldığı noktadan keçerek Fenikelilerin başkenti Ugarit (Beyrut) üzerinden Humus 15K9K enerji merkizene ulaşır. Sonra Rakka üzerinden Harran Ovasındaki 16m9K enerji merkezinden geçerek. Mardin, Batman üzerinden…
Devamı

ANADOLU MEDENİYETLERİ VE MÜHRÜ SÜLEYMAN LEY HATLARI

Harran ovasındaki 16m9K Enerji Merkezinden başka Anadolu’da 15M7K, 16M8K ve 16m7K Enerji Merkezleri de bulunur. Medeniyetlerin beşiği denilen Anadolu’da antik kentler ve çağdaş modern şehirler çok belirgin bir şekilde bu enerji hatlarının üzerinde konumlanmıştır.  (şekil 82) Piramit Merkezinden 16M8K Enerji Merkezine uzanan yön doğrusu, Anadolu yarımadasının en güney noktası olan Akdeniz sahilindeki Anamurium antik kentinden…
Devamı

YUNAN ANTİK KENTLERİ VE YAŞAM ENERJİSİ HATLARI

Piramit merkezinden çıkarak 6. Köşe yönünde uzayan hat İskenderiye ve Girit üzerinden geçerek Mora yarımadasının batısındaki İyon Denizi’ndeki 16M6K’ye ulaşır. (şekil 90) Ege ve Yunan Medeniyeti buradan yayılan enerji hatları üzerine kurulmuş şehirlerden oluşmuştur. Nitekim Ege ve Yunan uygarlıklarının ilki Girit Adası’nda kurulmuştur. Girit en parlak dönemini M.Ö. 2400-1400 tarihleri arasında yaşamıştır. Girit krallığına M.Ö.…
Devamı

ROMA, POMPEİ VE NAPOLİ BÖLGESİ

17m6K enerji merkezi, Dünya’nın en tehlikeli yanar dağlarından biri olarak kabul edilen Vezüv Yanardağının üzerindedir.  Vezüv Yanardağı, İtalya’nın Napoli Körfezi’nde, Napoli’nin yaklaşık 9 kilometre doğusunda bulunur ve Campanian volkanik arkını oluşturan birkaç volkandan biridir. Bütün volkanik bölgelerde olduğu gibi etrafında bereketli ve verimli ovalar bulunur. Vezüv Yanardağı’nın eteklerine kurulan Pompei ve Herculaneum şehirleri, Vezüv’ün MS.…
Devamı

Rönesans’ın Doğuşu ve Georgius Gemistus Plethon

5.yüzyıldan 15.yüzyıla kadar skolastik düşüncenin bağnazlığıyla özgür ve bilimsel düşünceden uzak kalan Avrupa toplumları bin yıl karanlık çağı yaşarken Doğuda İslam dünyasında ilim ve hikmetin altın çağı yaşanıyordu. Ancak son zamanlarda giderek hoşgörüsüzleşen Müslüman toplumlar, artık eskisi gibi resmi din ve mezhep tanımlamalarının dışında kalan görüşlere ifade özgürlüğü tanımaz olmuştu. Hermetik kitaplara sahip özgür düşünceli…
Devamı

SAHRA ÇÖLÜ VE AFRİKA ORMANLARI

Yeryüzündeki en zor şartlara ve sert iklime sahip yerlerden biri olan Sahra Çölü, neredeyse 9,5 milyon kilometre kareyi kaplayarak Kuzey Afrika’nın çoğunu kaya ve rüzgâr süpürmesiyle oluşan kum tepelerinden ibaret bırakır. Bu nedenle yaşam, Kuzey Afrika’da Akdeniz’in kıyı kesimlerine sığınmıştır. Bu bölgede tarihin en eski çağlarından beri yaşam belirtileri ve kalıntıları görülür. Olumsuz iklim ve…
Devamı

STONEHENGE VE CARNAC MEGALİTLERİ

18M7K enerji merkezi İskandinavya’dadır ve Kopenhag, Helsinki, Oslo, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Berlin, Hamburg, Prag, Varşova, Frankfurt, Lüksenburg gibi şehirlerin üzerinden geçen ley hatlarının merkezidir. (şekil 99)5 18M6K enerji merkezi ise Kelt Denizi’ndedir ve bu enerji merkezinin çevresinde İngiltere, Galler, İrlanda, Fransa ve İspanya’nın önemli şehirleri kurulmuştur. (şekil 100) Ancak bütün bunlardan daha önemlisi bu…
Devamı