KUANTUM MEKANİĞİ

Mikro-kozmosa baktığımızda atomları görürüz. Atomlar, artı yüklü proton, eksi yüklü elektron ve artı ya da eksi yükü olmayan (nötr) nötrondan oluşur. Protonlar ve nötronlar kümelenerek atomun çekirdeğini oluşturur. Eksi yüklü elektronlar ise, Güneş’in etrafında dönen gezegenler misali, çekirdeğin etrafında döner. Doğadaki bütün atomlar temel olarak bu üç parçacığın bileşiminden meydana gelir. Bu noktada aklımıza şöyle…
Devamı