Doğu Anadolu volkanik dağlar dizisi ve ley hatları

  Hazar ve Baykal Gölleri

Kuzeydoğu – güneybatı ekseninde dizilen Gize Piramitleri’nin en büyüğü  Khufu Piramidi’nin merkezinden çıkarak kuzeydoğu köşe yönünde uzanan 9. Köşe yön doğrusu, sırasıyla Nil deltasının doğu ucu ve Süveyş Kanalı’nın denize açıldığı noktadan keçerek Fenikelilerin başkenti Ugarit (Beyrut) üzerinden Humus 15K9K enerji merkizene ulaşır. Sonra Rakka üzerinden Harran Ovasındaki 16m9K enerji merkezinden geçerek. Mardin, Batman üzerinden…
Devamı