Saklı Kent Petra

Liman kenti Akabe’den çıkarak Bekaa Vadisi boyunca kızıl kayalı dağlar arasında çölleşmiş topraklarda yol alan kervanların bildiği saklı kent Petra da Mührü Süleyman Enerji hattı üzerine kurulmuş bir şehirdir. Eski el yazmalarında Yunanca taş anlamına gelen “Petra”, geniş bir coğrafyada yaşayan ve bir Arap halkı olan Nebati’lerin kurduğu bir kenttir. Gün ışığında renkleri değişen kayalıklar…
Devamı