Kitap Oku-Yorum

FRAKTAL GEOMETRİ

              Geometri’de 20. yüzyıla dek Öklid geometrisi kullanıldı; doğrular, düzlemler, üçgenler… Ancak zamanla doğayı daha iyi anlamak ve modellemek için yeni bir geometriye gereksinim duyuldu. İşte bu da fraktal geometriydi. Çünkü doğadaki kutsal geometri fraktaller halinde kendisini gösterir. Fraktal; genellikle birbirine benzeyen değişik geometrik şekillerin genel adıdır. Sonsuza dek…
Devamı

Doğada Minimal Yüzeyler ve Altıgen Örüntüler

            Belli bir alanı doldurabileceğimiz ‘en küçük alana sahip’ geometrik şekil örüntüsüne minimal yüzey denir. Mesela 1000 metreküplük bir hacmi kapsayacak bir yapı inşa etmek için olası sonsuz geometrik cisim arasında yüzey alanı en küçük olan obje küre çıkacaktır. Mesela hava kabarcıkları, köpükler vb. objeler küre şeklindedir. Çünkü kabarcığın içindeki havanın yüzeyde yarattığı basıncı en…
Devamı

09- FRAKTAL YILDIZLAR VE YAŞAM ÇİÇEĞİ

            Dünya ve insanlık tarihini araştıran bilim insanları, en eski çağlardan beri insanların yaşam alanlarının hep bu fay hatları üstünde veya volkanik bölgelerin çevresinde olduğunu tespit etmiştir. Çünkü fay hatlarından ve volkanlardan yeryüzüne henüz tam olarak içeriği anlaşılamayan bir çeşit enerji akışı olmaktadır ve bu enerji tüm canlıları cezbetmektedir. Eski…
Devamı

ÖNSÖZ

        İlk çağlardan beri yaşadığı gezegenin şeklini ve ölçülerini keşfetmeye çalışmış insan; gezegenin büyüklüğü yanında çok küçük ve kısa ömürlü olduğu için ilk çağlarda bu mümkün olmamış. Aşılamayan denizlerin, çöllerin, buzulların, dağların olduğu Dünya’da yanardağ patlamaları, depremler, seller, tufanlar oluyordu. Bütün bunlar nasıl ve niçin oluyordu? Yaşadığı gezegenle ilgili çözülemeyen sorunları, cevaplanamayan…
Devamı

LEY HATLARI VE DÜNYA IZGARA ÖRÜNTÜSÜ

Büyük Piramit, Babil Kulesi ve Kâbe arasında oluşan eşkenar üçgenden hareketle Gize Piramitleri alan planının nasıl yapıldığını ve Mührü Süleyman figürünün insanlık tarihi ve Mısır inanç dünyasındaki yerini inceledikten sonra hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anladım. Bu sayede Dünya’yı saran ve antik megalitik kentlerin çoğunu birbirine bağlayan ızgara örüntüsü daha görünür hale geldi. Kanaatimce Dünya ızgara…
Devamı

Aşağı Mısır ve Piramitler Vadisi

Piramitler Vadisi ve Mührü Süleyman Hatları Daha önceki bölümlerde Mühür hatlarının Gize Piramitlerinin alan planını mükemmel bir şekilde belirlediğini görmüştük.  Nil nehri boyunca güneye doğru uzanan Piramitler Vadisi’nde yaklaşık 20 km.lik bir alana inşa edilmiş irili ufaklı yüze yakın piramit bulunur ve bu piramitlerin en önemlileri Mühür hatlarının tam üzerine inşa edilmiştir. (Şekil 47)  6m1K –…
Devamı

Hermes Öğretisinin Doğuşu ve İskenderiye Kütüphanesi

M.Ö. 3000 yıllarından itibaren Mısır şehirleri Memfis, Thebes, Abydos Dünya’nın en ileri şehirleri olmuştu. Yaklaşık 3000 yıl boyunca Dünya’nın medeniyet merkezi olan Mısır şehirleri, M.Ö. 5. Yüzyıldan itibaren demir çağının da etkisiyle istilacılara karşı kendisini koruyamaz olmuştu. Asur ve Pers istilasından sonra Büyük İskender, Yunanistan, Anadolu, Mezopotamya, İran, Hindistan ve Mısır’ı elegeçirerek büyük bir imparatorluk…
Devamı

BEKAA VADİSİ, KUDÜS VE MÜHRÜ SÜLEYMAN HATTI

Afrika ve Arabistan kıta levhalarının fay hattı, Kızıl Deniz dibinden ilerleyerek Süveyş ve Akabe Körfezlerini bir çatal şekliyle oluşturur. Daha sonra Akabe Körfezinin devamı olarak Bekaa Vadisini oluşturarak Antakya’ya kadar uzanır. Bekaa Vadisi (Fenike/Filistin) tarihin en eski dönemlerinden beri insanlığın en önemli yerleşim bölgelerinden biri olmuş ve bu vadi boyunca pek çok antik kent ve…
Devamı

Dev Tapınaklar Şehri Baalbek

Mührü Süleyman Yaşam Enerjisi Ley Hattı boyunca uzanan Bekaa Vadisi’nde bulunan bir başka önemli kent Baalbek’tir. Dünya’nın “en büyük”, “en eski” ve “en gizemli” tapınak şehri gibi nitelemelerle anılan Baalbek, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un 86 kilometre doğusunda yer alıyor.(şekil 56) Baalbek bir zamanlar doğudan batıya giden ticaret yolunun önemli bir merkeziydi ve antik çağın Roma’dan sonraki…
Devamı

Saklı Kent Petra

Liman kenti Akabe’den çıkarak Bekaa Vadisi boyunca kızıl kayalı dağlar arasında çölleşmiş topraklarda yol alan kervanların bildiği saklı kent Petra da Mührü Süleyman Enerji hattı üzerine kurulmuş bir şehirdir. Eski el yazmalarında Yunanca taş anlamına gelen “Petra”, geniş bir coğrafyada yaşayan ve bir Arap halkı olan Nebati’lerin kurduğu bir kenttir. Gün ışığında renkleri değişen kayalıklar…
Devamı

Translate »